ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                          ประวัติของสถานศึกษา

                   โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน มีพระใบฎีกาซุ่นฮั้ว ธรรมสระ เป็นครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พ.ค.2471ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ผู้จัดตั้งคือหลวงสรรค์ประสาศน์โรงเรียนอยู่ในความอุปการะของพระครูญาณรังษีมุณีวงศ์ (พระพุทธิรังษีมุณีวงศ์ ) ฮ้อ อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมปทวน(นอก) และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล  ตำบลบางแก้ว" เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนขั้นต้น 50  คน
                   พ.ศ. 2478 ประชาชน วัด และโรงเรียนร่วมกันสร้างอาคารเรียน ขนาด 10 X 17 เมตร เป็นอาคารชั่วคราว มีนักเรียน 150 คน
                  
                   พ.ศ.2494 คณะกรรมการโครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนายโธมัสวิลสัน(TomusWilsom) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโก เป็นประธานกรรมการ นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นรองประธาน นายสนั่น ปัทมทิน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยนายสุบิน  พิมพยจันทร์  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มาตรวจและลงมติคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการดังกล่าวโดยได้รับความช่วยเหลือจากยูเนสโก  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2494
                   พ.ศ.2496ได้งบประมาณ 200,000 บาท สร้างอาคารแบบพิเศษ 9 ห้องเรียน และได้รื้อถอน เมื่อ พ.ศ. 2531 เหตุเพราะชำรุดทรุดโทรม
                   พ.ศ. 2511ได้รับงบประมาณ 89,000บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข 3  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง  และรื้อถอนใน  พ.ศ.2539  เหตุเพราะชำรุดโดยนำวัสดุที่ใช้ได้มาก่อสร้างอาคารอนุบาลรวมกับเงินจัดงานสัมปทวนสัมพันธ์  ปี 2539วันที่ 19 ธ.ค. 2525 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโดยอาจารย์เฉลิม 
บุญธรรมเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประธาน ได้เงินประมาณ 68,000 บาท จัดตั้งเป็นกองทุนยากจน
                   พ.ศ. 2528 ได้ย้ายโรงเรียนไปปลูกที่แห่งใหม่(ที่ปัจจุบัน) โดยได้งบประมาณ 91,500 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ105/2526จำนวน 4 ห้องเรียน ขอต่อเติมด้านล่างอีก 3 ห้องเรียนเป็น7 ห้องเรียน และปี พ.ศ. 2547 ต่อเติมชั้นล่างอีก 1 ห้องเรียนรวมเป็น 8 ห้องเรียน
                   พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณ40,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช. 601 / 2526 จำนวน4ห้อง และได้รับงบประมาณจากสภาตำบล 33,000 บาท  สร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ. 33 
                   พ.ศ. 2532ได้รับงบประมาณ18,000 บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 ขนาด 4 X 6 เมตรและได้รื้อถอนในปี พ.ศ. 2551  เพราะชำรุดและใช้สถานที่ก่อสร้างโรงอาหาร
                   พ.ศ.2536สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2536 ด้วยงบประมาณ 310,000บาทและได้รื้อถอนในปี พ.ศ. 2551 เพราะใช้สถานที่ทำการก่อสร้างอาคารเรียนสน.ศท.3/123 ชั้น 12 ห้องเรียน
                   พ.ศ. 2536ได้รับงบประมาณจากสภาตำบล สร้างถังน้ำฝนขนาด 5 X 5เมตร จำนวน1 ถัง
                   พ.ศ. 2539จัดงานสัมปทวนสัมพันธ์ได้เงิน  200,000 บาท สร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่จำนวน 2 ห้องเรียน
                   พ.ศ.2540โรงเรียนได้ร่วมกับทางวัดสัมปทวนสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเพื่อกันดินด้านริมแม่น้ำ และถมสนามเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง โดยใช้เงินจำนวน  1 ล้านบาท
                   พ.ศ.2544ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย งบประมาณ 180,000 บาท
                   พ.ศ. 2544ได้รับงบประมาณจาก  อบจ.ฉะเชิงเทราสร้างโรงรถ ขนาด  4.2 x 14  เมตร เป็นเงิน 44,000 บาท
                   พ.ศ. 2546ได้รับงบประมาณจากอบต.บางแก้วและประชาชนร่วมบริจาค รวมเป็นเงิน  240,000  บาท  ซ่อมปรับปรุงอาคารอนุบาล ทำท่อระบายน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์
                   พ.ศ. 2548จัดงาน รำลึก 84 ปี สัมปทวนสัมพันธ์  ได้เงินประมาณ 400,000 บาท ต่อเติมอาคารอนุบาล 1 ห้องเรียน
                   พ.ศ. 2550ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
                   พ.ศ. 2551ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างอาคารเรียนแบบ  สน.ศท. 3/12   3 ชั้น  12  ห้องเรียน ขนาด 10.5 x  36  เมตร  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  6,590,000  บาท
 
                   .ศ. 2552ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนี้
                   -         สร้างโรงอาหาร แบบพิเศษ (อบจ.ฉะเชิงเทรากำหนด)  ขนาด 20 x  8  เมตร  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,110,000บาท
                   -    สร้างหอถังเหล็กส่งน้ำ ขนาด สูง 12เมตร  ขนาดบรรจุ 12 ลบ.เมตร เป็นเงิน 440,000  บาท
                   -    สร้างโรงเก็บของ แบบ อบจ.กำหนด ขนาด 5 x  7 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 140,000บาท
                   -    สร้างรั้วโรงเรียน สูง 2.2 เมตร ยาว 196 เมตร พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน และประตูบานเลื่อนสแตนเลส  เป็นเงิน  1,159,000  บาท
                   พ.ศ. 2553ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                   -         สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สน.ศท.  ชั้นลอย  (ตอกเสาเข็ม)  ขนาด 20 x  45  เมตร  เป็นเงิน6,575,000  บาท
                   - สร้างแฟลตบ้านพักครู 3 ชั้น แบบ อบจ.กำหนด ขนาด 8 x  12 เมตร เป็นเงิน 2,405,00บาท
                   พ.ศ. 2554ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราดังนี้
                   - สร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นหน้าอาคารอนุบาล ขนาด 7 x 26 เมตร เป็นเงิน 650,000บาท
                   - ก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคาร ดังนี้
                   - ปูกระเบื้องอาคาร สน.ศท.3/12 ตึก 3 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร เป็นเงิน 377,300 บาท
                   -         ติดตั้งกระจกกรอบอลูมิเนียมกั้นห้อง ขนาด 3.20 x 5.70 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตรพร้อมประตูบานสวิงกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 90 x 200 ซม. จำนวน 1 บาน อาคาร 105/26 ตึก 2 ชั้น   เป็นเงิน 54,000 บาท
                   - ปรับปรุงซ่อมแซมรั่วเหล็กริมเขื่อน ขนาดสูง 2.40 เมตร ยาว 55.50 เมตร เป็นเงิน 180,000 บาท
                   - ก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น ชั้นบนหอประชุม ชั้นล่างโรงอาหาร ขนาด 6 x 16 เมตร พร้อมอาคารทางเชื่อม ขนาด 5.90 x 10.85 เมตร  เป็นเงิน 4,000,000 บาท
 
                   พ.ศ. 2555ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
                   - ติดตั้งรางน้ำแสตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ยาว 45 เมตร พร้อมท่อยาว 9 เมตรเป็นเงิน 43,200บาท
                   - สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน สน.ศท. 3/12 ขนาด 5.80 x 35 เมตร หนา 15 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร เป็นเงิน 101,500 บาท
                   - สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12.50 เมตร ยาว 29.60 เมตร หนา 10 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร เป็นเงิน 155,400 บาท
                   - สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ (ทิศเหนือ) หนา 10 ซม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร เป็นเงิน 112,500 บาท
                   - ก่อสร้างห้องสุขา ขนาด 3 x 5.20 เมตร จำนวน 4 ที่ เป็นเงิน 400,000 บาท
                   - ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก ความยาว 149 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมประตูด้านหลังโรงเรียนเป็นเงิน 596,000 บาท
 
                   พ.ศ. 2556ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราดังนี้
                   - ก่อสร้างเสาธงขนาดสูง 12 เมตร พร้อมฐาน เป็นเงิน 120,000 บาท
                   - ก่อสร้างฐานพระ ขนาด 1.80 x 2.10 เมตร พร้อมซุ้มพระ เป็นเงิน 140,000 บาท
                   - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างบ้านพักครู ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร  เป็นเงิน 300,000 บาท
                   - ก่อสร้างที่ล้างมือ ขนาดยาว 4.70 เมตร จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท
 
                   พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
                   - ปรับปรุงชั้นลอยพร้อมติดตั้งกระจกกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจก กั้นห้องขนาด 180 X 200 ซม.  จำนวน 1 บาน และผ้าม่านขนาด 4.8 x15 เมตร ชั้นลอยอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน 332,000.- บาท
                   - ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. Ø ซม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 10 บ่อ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว  1.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 153 เมตร เป็นเงิน 450,000.- บาท
 2.3 ประวัติของสถานศึกษา
                   โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน มีพระใบฎีกาซุ่นฮั้ว ธรรมสระ เป็นครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พ.ค.2471ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ผู้จัดตั้งคือหลวงสรรค์ประสาศน์โรงเรียนอยู่ในความอุปการะของพระครูญาณรังษีมุณีวงศ์ (พระพุทธิรังษีมุณีวงศ์ ) ฮ้อ อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมปทวน(นอก) และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล  ตำบลบางแก้ว" เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนขั้นต้น 50  คน
                   พ.ศ. 2478 ประชาชน วัด และโรงเรียนร่วมกันสร้างอาคารเรียน ขนาด 10 X 17 เมตร เป็นอาคารชั่วคราว มีนักเรียน 150 คน
                  
                   พ.ศ.2494 คณะกรรมการโครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนายโธมัสวิลสัน(TomusWilsom) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโก เป็นประธานกรรมการ นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นรองประธาน นายสนั่น ปัทมทิน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยนายสุบิน  พิมพยจันทร์  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มาตรวจและลงมติคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการดังกล่าวโดยได้รับความช่วยเหลือจากยูเนสโก  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2494
                   พ.ศ.2496ได้งบประมาณ 200,000 บาท สร้างอาคารแบบพิเศษ 9 ห้องเรียน และได้รื้อถอน เมื่อ พ.ศ. 2531 เหตุเพราะชำรุดทรุดโทรม
                   พ.ศ. 2511ได้รับงบประมาณ 89,000บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข 3  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง  และรื้อถอนใน  พ.ศ.2539  เหตุเพราะชำรุดโดยนำวัสดุที่ใช้ได้มาก่อสร้างอาคารอนุบาลรวมกับเงินจัดงานสัมปทวนสัมพันธ์  ปี 2539วันที่ 19 ธ.ค. 2525 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโดยอาจารย์เฉลิม 
บุญธรรมเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประธาน ได้เงินประมาณ 68,000 บาท จัดตั้งเป็นกองทุนยากจน
                   พ.ศ. 2528 ได้ย้ายโรงเรียนไปปลูกที่แห่งใหม่(ที่ปัจจุบัน) โดยได้งบประมาณ 91,500 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ105/2526จำนวน 4 ห้องเรียน ขอต่อเติมด้านล่างอีก 3 ห้องเรียนเป็น7 ห้องเรียน และปี พ.ศ. 2547 ต่อเติมชั้นล่างอีก 1 ห้องเรียนรวมเป็น 8 ห้องเรียน
                   พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณ40,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช. 601 / 2526 จำนวน4ห้อง และได้รับงบประมาณจากสภาตำบล 33,000 บาท  สร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ. 33 
                   พ.ศ. 2532ได้รับงบประมาณ18,000 บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 ขนาด 4 X 6 เมตรและได้รื้อถอนในปี พ.ศ. 2551  เพราะชำรุดและใช้สถานที่ก่อสร้างโรงอาหาร
                   พ.ศ.2536สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2536 ด้วยงบประมาณ 310,000บาทและได้รื้อถอนในปี พ.ศ. 2551 เพราะใช้สถานที่ทำการก่อสร้างอาคารเรียนสน.ศท.3/123 ชั้น 12 ห้องเรียน
                   พ.ศ. 2536ได้รับงบประมาณจากสภาตำบล สร้างถังน้ำฝนขนาด 5 X 5เมตร จำนวน1 ถัง
                   พ.ศ. 2539จัดงานสัมปทวนสัมพันธ์ได้เงิน  200,000 บาท สร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่จำนวน 2 ห้องเรียน
                   พ.ศ.2540โรงเรียนได้ร่วมกับทางวัดสัมปทวนสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเพื่อกันดินด้านริมแม่น้ำ และถมสนามเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง โดยใช้เงินจำนวน  1 ล้านบาท
                   พ.ศ.2544ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย งบประมาณ 180,000 บาท
                   พ.ศ. 2544ได้รับงบประมาณจาก  อบจ.ฉะเชิงเทราสร้างโรงรถ ขนาด  4.2 x 14  เมตร เป็นเงิน 44,000 บาท
                   พ.ศ. 2546ได้รับงบประมาณจากอบต.บางแก้วและประชาชนร่วมบริจาค รวมเป็นเงิน  240,000  บาท  ซ่อมปรับปรุงอาคารอนุบาล ทำท่อระบายน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์
                   พ.ศ. 2548จัดงาน รำลึก 84 ปี สัมปทวนสัมพันธ์  ได้เงินประมาณ 400,000 บาท ต่อเติมอาคารอนุบาล 1 ห้องเรียน
                   พ.ศ. 2550ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
                   พ.ศ. 2551ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างอาคารเรียนแบบ  สน.ศท. 3/12   3 ชั้น  12  ห้องเรียน ขนาด 10.5 x  36  เมตร  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  6,590,000  บาท
 
                   .ศ. 2552ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนี้
                   -         สร้างโรงอาหาร แบบพิเศษ (อบจ.ฉะเชิงเทรากำหนด)  ขนาด 20 x  8  เมตร  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,110,000บาท
                   -    สร้างหอถังเหล็กส่งน้ำ ขนาด สูง 12เมตร  ขนาดบรรจุ 12 ลบ.เมตร เป็นเงิน 440,000  บาท
                   -    สร้างโรงเก็บของ แบบ อบจ.กำหนด ขนาด 5 x  7 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 140,000บาท
                   -    สร้างรั้วโรงเรียน สูง 2.2 เมตร ยาว 196 เมตร พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน และประตูบานเลื่อนสแตนเลส  เป็นเงิน  1,159,000  บาท
                   พ.ศ. 2553ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                   -         สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สน.ศท.  ชั้นลอย  (ตอกเสาเข็ม)  ขนาด 20 x  45  เมตร  เป็นเงิน6,575,000  บาท
                   - สร้างแฟลตบ้านพักครู 3 ชั้น แบบ อบจ.กำหนด ขนาด 8 x  12 เมตร เป็นเงิน 2,405,00บาท
                   พ.ศ. 2554ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราดังนี้
                   - สร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นหน้าอาคารอนุบาล ขนาด 7 x 26 เมตร เป็นเงิน 650,000บาท
                   - ก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคาร ดังนี้
                   - ปูกระเบื้องอาคาร สน.ศท.3/12 ตึก 3 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร เป็นเงิน 377,300 บาท
                   -         ติดตั้งกระจกกรอบอลูมิเนียมกั้นห้อง ขนาด 3.20 x 5.70 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตรพร้อมประตูบานสวิงกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 90 x 200 ซม. จำนวน 1 บาน อาคาร 105/26 ตึก 2 ชั้น   เป็นเงิน 54,000 บาท
                   - ปรับปรุงซ่อมแซมรั่วเหล็กริมเขื่อน ขนาดสูง 2.40 เมตร ยาว 55.50 เมตร เป็นเงิน 180,000 บาท
                   - ก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น ชั้นบนหอประชุม ชั้นล่างโรงอาหาร ขนาด 6 x 16 เมตร พร้อมอาคารทางเชื่อม ขนาด 5.90 x 10.85 เมตร  เป็นเงิน 4,000,000 บาท
 
                   พ.ศ. 2555ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา