ผลงานด้านวิชาการ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เดินขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร พ.ศ.2563 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ ปีการศึกษา2563
ถ่ายรูปรวมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ ปีการศึกษา2563