ข้อมูลอาคารสถานที่
ห้องประชาสัมพันธ์
คำขวัญจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามกีฬาตะกร้อ
ภาพบรรยากาศในโรงเรียน
สนามหญ้า
ตึก2
ตึก3
สนามเด็กเล่น
ทางเชื่อมตึก2 กับตึก3