ผลงานกีฬาชักกะเย่อสากล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 จังหวัดนครปฐม ระดับประเทศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ชลบุรี ระดับภาคตะวันออก
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่1 แปดริ้วเกมส์2018 วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1และ2 วันที่18-19 พฤศจิกายน 2560 จ.กาญจนบุรี ระดับประเทศ
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่ 5 วันที่ 31สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 ณแฟชั่นไอส์แลนด์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา