ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 379
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 347
คู่มือนักเรียน 2563 577
วารสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 378
วารสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 369
sar ปีการศึกษา2560 166
คู่มือนักเรียนปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 486
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.86 KB 293
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.68 KB 375
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 238
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.97 KB 204
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 298
คู่มือนักเรียน 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 144
รายงานสรุปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ nt60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.63 KB 479
ผลการเรียน nt60 ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 344