ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
sar ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 129158
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 146571
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 146540
คู่มือนักเรียน 2563 146774
วารสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 146582
วารสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 146595
sar ปีการศึกษา2560 146365
คู่มือนักเรียนปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 146685
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.86 KB 146490
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.68 KB 146598
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 146466
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.97 KB 146423
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 146517
คู่มือนักเรียน 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 146347
รายงานสรุปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ nt60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.63 KB 146679
ผลการเรียน nt60 ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 146550