ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
sar ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 129159
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 146572
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 146541
คู่มือนักเรียน 2563 146786
วารสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 146583
วารสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 146602
sar ปีการศึกษา2560 146366
คู่มือนักเรียนปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 146688
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.86 KB 146497
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.68 KB 146605
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 146467
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.97 KB 146424
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 146518
คู่มือนักเรียน 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 146349
รายงานสรุปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ nt60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.63 KB 146686
ผลการเรียน nt60 ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 146551