ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
sar ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 105997
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 123413
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 123382
คู่มือนักเรียน 2563 123614
วารสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 123424
วารสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 123414
sar ปีการศึกษา2560 123206
คู่มือนักเรียนปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 123525
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.86 KB 123331
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.68 KB 123434
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 123293
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.97 KB 123263
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 123358
คู่มือนักเรียน 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 123187
รายงานสรุปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ nt60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.63 KB 123520
ผลการเรียน nt60 ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 123388