โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 "อำลาสถาบัน ส่งลูกบานเย็น-ขาว ก้าวไกลสู่โลกกว้าง" วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตักบาตรอาหารแห้ง
ผอ.กล่าวเกี่ยวกับงานปัจฉิมนิเทศ
ผูกสายสิญจน์เพื่อความเป็นศิริมงคล
ผูกสายสิญจน์เพื่อความเป็นศิริมงคล
ผูกสายสิญจน์เพื่อความเป็นศิริมงคล
กราบขอขมาครูและขอบคุณครูที่ให้วิชา
นักเรียนชั้นป.6 ถ่ายภาพร่วมกับครู
นักเรียนชั้นม.3 ถ่ายภาพร่วมกับครู
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2562,09:42   อ่าน 10 ครั้ง