โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ลงทะเบียนผู้ปกครอง
ลงทะเบียนผู้ปกครอง
ผอ.สุเทพ จันทร์ประภาและคณะ กล่าวต้อนรับ ท่านนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา
ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน กล่าวเปิด ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมให้โอวาท
ท่านนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มองรางวัลผู้สอบได้อันดับที่1 ชั้นป.6
ท่านนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มองรางวัลผู้สอบได้อันดับที่1 ชั้นม.3
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองมอบกระเช้าให้แก่ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2562,09:55   อ่าน 40 ครั้ง