โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ภาพกิจกรรม
Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2562
Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ฟรีกิจกรรมบริการ จากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Fix it center
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,12:59   อ่าน 57 ครั้ง