ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2562
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2562 (ชั้นป.1 - ป.5) วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานในพิธีและคณครู
ครูธัญญรัตย์ อุยโต เจ้าของโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่จัดโครงการ
ผอ.สุทพ จันทร์ประภา กราบพระรัตนตรัย
ผอ.สุทพ จันทร์ประภา กล่าวเปิดพิธี
ถ่ายรูปร่วมกัน
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,10:37   อ่าน 60 ครั้ง