โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของโครงการกล่าวต่อประธาน
ผอ.สุทพ จันทร์ประภา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ถ่ายรูปร่วมกัน
การแสดงของเด็กๆ
การแสดงของเด็กๆ
การแสดงของเด็กๆ
เกมฝึกทักษะ เด็กที่ได้รับรางวัล
เกมฝึกทักษะ
เกมฝึกทักษะ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,16:37   อ่าน 15 ครั้ง