ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 
ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะครูและบุคลากรถ่ายรูปร่วมกัน
ครูพิมพา พิพรพงษ์ กล่าวถึงวัตถุประส่งการจัดโครงการ
รองฯมกรานนท์ โพธิ์ชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ประธาน คณะครู วิทยากรและเด็กนักเรียน ถ่ายรูปร่วมกัน
ฐานน้ำหมักกล้วย บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ
ฐานน้ำหมักกล้วย บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ
ฐานยาหม่องน้ำกลิ่นมะกรูด บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ
ฐานยาหม่องน้ำกลิ่นมะกรูด บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ และถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรณ์
ฐานยาสระผมมะกรูด บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง
ฐานยาสระผมมะกรูด บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง
ฐานน้ำมันชันตะเคียน บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง
ฐานน้ำมันชันตะเคียน บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง
ฐานน้ำยาบ้วนปาก บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง
ฐานน้ำยาบ้วนปาก บอกถึงที่ทำและประโยชน์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,17:29   อ่าน 149 ครั้ง