ภาพกิจกรรม
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 (สามัญ)
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562  (ลูกเสือสามัญ - เนตรนารีสามัญ)
ณโรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทะิยาคาร) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประาน คณะครูและบุคลากร
กราบพระ
รำลึกถึงบิดาลูกเสือไทย
เปิดกองลูกเสือ
ฝึกระเบียบ
นันทนาการ
ฐานผจญภัย
ฐานผจญภัย
ฐานผจญภัย
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,13:35   อ่าน 34 ครั้ง