ภาพกิจกรรม
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 (สามัญรุ่นใหญ่)
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562  (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่)
ณ  ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน  แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักเรียนมาถึงค่าย
เปิดกองลูกเสือ
ผอ.ค่ายกล่าวทักทาย
ผอ.สุเทพ จันทร์ประภา คณะครูและผอ.ค่ายถ่ายรูปร่วมกัน
ถ่ายรูปร่วมกันผอ.สุเทพ จันทร์ประภา คณะครูและผอ.ค่าย นักเรียนถ่ายรูปร่วมกัน
ฝึกกระเบียบวินัย
ช่วยกันทำปืนรบโบราณ
ช่วยกันทำปืนรบโบราณ
รอบกองไฟ
แสดงรอบกองไฟ
กิจกรรมเดินทางไกล
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,13:46   อ่าน 368 ครั้ง