ภาพกิจกรรม
วันเด็ก 2563
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (8 กลุ่มสาระ) ประจำปีงบประมาณ2563
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (วันเด็ก) เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รุ้หน้าที่พลเมืองไทย
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทะิยาคาร)  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถ่ายรูปร่วมกัน
ประธานมาถึงพิธี
ผอ.สุเทพ จันทร์ประภา กล่าวถึงสาเหตุการจัดงาน
ประธานกล่าวเปิด
ประธานมอบรางวัลแด่เด็กผู้จับรางวัลได้
ถ่ายรูปร่วมกัน
เด็กแสดง
เด็กแสดง
เด็กแสดง
ผอ.สุเทพ จันทร์ประภา มอบรางวัลแด่ผู้โชคดี
ผู้ปกครองมอบรางวัลแด่ผู้ดชคดี
นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบอาหารแด่เด็กนักเรียน
นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบอาหารแด่เด็กนักเรียน
รองฯมกรานนท์ มอบรางวัลแด่เด็กนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563,17:00   อ่าน 669 ครั้ง