ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงต์และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความรุนแรงในเด็กและครอบครัว
โครงการรณรงต์และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความรุนแรงในเด็กและครอบครัวประจำปีการศึกษา2563 
ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผอ.สุเทพ จันทร์ประภา กล่าวเปิดงาน
วิทยากรมาบรรยาย
เด็กตอบคำถาม
มอบรางวัลผู้ตอบปัญหาได้
ถ่ายรูปร่วมกัน
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,09:02   อ่าน 146 ครั้ง