ภาพกิจกรรม
คณะครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 
ทางโรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายวีระชิต คำชมภู
และครูภาษาไทย นายอลงกรณ์ ไชยวิเศษ
รองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน มอบช่อดอกไม้ ให้ท่านผู้อำนวยการคนใหม่
ผอ.วีระชิต คำชมภู แนะนำตัวและทำความรู้จักกับเพื่อนครู
มอบช่อดอกให้กับครูภาษาไทย
นายอลงกรณ์ไชยวิเศษ ครูภาษาไทย แนะนำตัว
ผอ.พูดคุยกับครู
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2565,10:13   อ่าน 37 ครั้ง