ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมมอบนโยบาย
วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
#นายกไก่ นายก อบจ.ฉช พร้อม #ปลัด อบจ.ฉช ตรวจดูความพร้อมของโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดอบจ.ฉช ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พ.ค. 2565 นี้ โดยมี #นายวีระชิต คำชมภู ผอ.รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
โดย #นายกไก่สั่งการ พร้อมมอบนโยบายการบริหารให้ครู และเจ้าหน้าที่ ดูแลงานทั้งด้านวิชาการ และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ รวมไปถึงให้ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนทุกๆเรื่อง โดยให้ยึดถือตามนโยบายของนายก อบจ.ฉช ที่ว่า #ผิดระเบียบไม่ทำ #สั่งการไม่ถูกให้บอก #มีอะไรคลุมเครือปรึกษาหารือกัน
ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน และผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ร่วมประชุมโดยมีท่านปลัดอบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เกี่ยวกับนโยบายท่านนายกมอบหมาย
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2565,10:30   อ่าน 23 ครั้ง