ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางภาษา
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
อบรมโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางภาษา เกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนอัจฉริยภาพในการสอน
ท่านผอ.วีระชิต คำชมภู เจ้าที่อบรมและคณะครูถ่ายรูปร่วมกัน
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน
เจ้าหน้าที่อบรมตอบข้อสงสัยให้คุณครู
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2565,10:51   อ่าน 25 ครั้ง