ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน
วันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 2565 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร
นายกไก่ สนับสนุนให้เด็กแปดริ้วเรียนรู้ภาษาจีนและอังกฤษ
นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565
ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมภาษาจีน ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 2565 และวันที่ 15-17 มิ.ย. 2565 เป็นการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) และนักเรียนโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถสื่อสารให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรากล่าวเปิดงาน
ท่านนายก อบจ.ฉะเชิงเทราถ่ายรูปร่วมกับ ผอ.วีระชิต คำชมภู ครูสอนภาษาจันและนักเรียน
ท่านนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พูดคุยกับครูสอนภาษาจีน
ครูวราพร ตันเส็ง และครูธิวาพัทธ์ พรมพัฒ สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับภาษาจีน
บรรยากาศการเรียนภาษาจีน ชั้นมัธยม
บรรยากาศการเรียนภาษาจีน ชั้นประถม
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2565,12:53   อ่าน 34 ครั้ง