ภาพกิจกรรม
โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21 2565
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21 สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม ปีการศึกษา2565
ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผอ.วีระชิต คำชมภู ประธานและท่านรอง รวมถึงคณะครูถ่ายภาพร่วมกัน
ผอ.เปิดกรวยต่อหน้าพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่4
หัวหน้าหมวดวิทยาศาตร์กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
ผอ.วีระชิต คำชมภูกล่าวเปิดงาน
ผอ. รองฯ คณะครูและนักเรียน ถ่ายรูปรวมกัน
นักเรียนเข้าร่วมตามฐานต่างๆ
นักเรียนเข้าร่วมตามฐานต่างๆ
นักเรียนเข้าร่วมตามฐานต่างๆ
นักเรียนเข้าร่วมตามฐานต่างๆ
นักเรียนเข้าร่วมตามฐานต่างๆ
ผอ.มอบรางวัล
หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์มอบรางวัล
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,09:41   อ่าน 251 ครั้ง