ภาพกิจกรรม
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 13-14 มีนาคม 2566
ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทำการสอบปลายภาคเรียนที่2/2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,22:07   อ่าน 26 ครั้ง