ภาพกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตร ห้องเรียนสะอาด กับนักเรียนทุกระดับชั้น
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีการมอบประกาศนียบัตร ห้องเรียนสะอาด กับนักเรียนทุกระดับชั้น

ผอ. มอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียน
รองกรานต์ มอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียน
รองมกรานนท์ มอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,22:20   อ่าน 15 ครั้ง