ภาพกิจกรรม
แจกทุนยากจนนักเรียน
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
  แจกทุนยากจนนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2566,18:05   อ่าน 34 ครั้ง