ภาพกิจกรรม
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและรายงานตัวครูย้ายมาใหม่
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและรายงานตัวครูรำไพวรรณ์ พันสวัสดิ์ ย้ายมาจากโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก
มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ลงทะเบียน
ประธานกรรมการสถานศึกษามอบดอกไม้ให้ ครูรำไพวรรณ์ พันสวัสดิ์ ที่ย้ายมาใหม่
ครูรำไพวรรณ์ พันสวัสดิ์ กล่าวแนะนำตัว
กรรมการสถานศึกษาตรวจโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษาตรวจห้องน้ำโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษาเดินตรวจรอบโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,09:43   อ่าน 42 ครั้ง