ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออก (อ่าน 237) 25 ก.ค. 65
เชิญร่วมสร้างความดีกับโครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" (อ่าน 207) 12 ก.ค. 65
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน (อ่าน 481) 25 ก.พ. 65
สัมปทวนร่วมงานนม้สการหลวงพ่อโสธร (อ่าน 438) 19 พ.ย. 64
แจ้งเลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 610) 11 มิ.ย. 64
แจ้งกำหนดการรับหนังสือและค่าชุดนักเรียน (อ่าน 567) 03 มิ.ย. 64
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียน (อ่าน 569) 26 พ.ค. 64
แจ้งกำหนดการรับเอกสารออนไลน์ (อ่าน 524) 26 พ.ค. 64
เนื้อหาผ่านมาตรฐาน (อ่าน 447) 18 พ.ค. 64
ผ่านมาตรฐาน (อ่าน 401) 18 พ.ค. 64
รับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 (อ่าน 359) 18 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือ (อ่าน 321) 18 พ.ค. 64
เลื่อนมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 423) 17 เม.ย. 64
เลื่อนรับปพ.1 (อ่าน 401) 17 เม.ย. 64
เนื้อหาผ่านมาตรฐาน (อ่าน 392) 23 ก.พ. 64
ผ่านมาตรฐาน (อ่าน 417) 23 ก.พ. 64
เปิดการเรียนการสอน (อ่าน 472) 30 ม.ค. 64