โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ปฐมวัย

นางสาวปภัชญา เกตุไชย
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุรีย์วัลย์ ธาดาวรวิทย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวบุุษยรังสี ศรีวรนันท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0