โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ผู้บริหาร

นายสุเทพ จันทร์ประภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/08/2017
ปรับปรุง 05/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 54588
Page Views 75638
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
2 โรงเรียนสุเหร่าคู้ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
3 โรงเรียนวัดรามัญ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
4 โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
5 โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ---------
6 โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
7 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
8 โรงเรียนอัลฟาติฮะห์ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 038585569-70 0816119171
9 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
10 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
11 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
12 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
13 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
15 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
16 โรงเรียนวัดบึงตาหอม ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
17 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
18 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
19 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 0-3854-9095
20 โรงเรียนบ้านคลอง 21 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว
21 โรงเรียนปากคลองบางขนาก บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
22 โรงเรียนวัดประชาบำรุง บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
23 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
24 โรงเรียนวัดประจำรัง บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
25 โรงเรียนคลองตันคลอง 18 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว
26 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว
27 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว
28 โรงเรียนสุเหร่าแคราย บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว
29 โรงเรียนบึงเทพยา บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว 038-088563
30 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
31 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
32 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
33 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
34 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
35 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว
36 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว 038-592117
37 โรงเรียนวัดแคราย ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว
38 โรงเรียนวัดไผ่ดำ ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว
39 โรงเรียนวัดคลองเจ้า ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว
40 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว 0816824689
41 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว
42 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว
43 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว
44 โรงเรียนปากบึงสิงโต สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว
45 โรงเรียนหมอนทองวิทยา หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
46 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
47 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
48 โรงเรียนบึงสิงโต หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
49 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
50 โรงเรียนวัดคลอง 18 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว
51 โรงเรียนวัดบางสาย โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
52 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
53 โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
54 โรงเรียนวัดตะพังคลี โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
55 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
56 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว
57 โรงเรียนวัดบางไทร โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว
58 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว
59 โรงเรียนคลองพานทอง ท่าข้าม บางปะกง
60 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 ท่าข้าม บางปะกง
61 โรงเรียนวัดบางแสม ท่าข้าม บางปะกง
62 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง ท่าสะอ้าน บางปะกง
63 โรงเรียนจันทร์เจริญ ท่าสะอ้าน บางปะกง
64 โรงเรียนวัดบน บางปะกง บางปะกง
65 โรงเรียนพระพิมลเสนี บางปะกง บางปะกง
66 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง บางปะกง บางปะกง
67 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง บางปะกง
68 โรงเรียนวัฒนาลัย บางปะกง บางปะกง
69 โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) บางปะกง บางปะกง
70 โรงเรียนวัดล่าง บางปะกง บางปะกง
71 โรงเรียนอนุบาลขวัญตา บางปะกง บางปะกง
72 โรงเรียนบ้านบางข้าว บางผึ้ง บางปะกง
73 โรงเรียนวัดบางผึ้ง บางผึ้ง บางปะกง
74 โรงเรียนมารดานฤมล บางวัว บางปะกง
75 โรงเรียนวัดบางวัว บางวัว บางปะกง
76 โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว บางปะกง
77 โรงเรียนวัดบางสมัคร บางสมัคร บางปะกง
78 โรงเรียนอนุบาลจันทรา บางเกลือ บางปะกง
79 โรงเรียนวัดบางเกลือ บางเกลือ บางปะกง
80 โรงเรียนวัดลาดยาว บางเกลือ บางปะกง
81 โรงเรียนวัดพิมพาวาส พิมพา บางปะกง
82 โรงเรียนบ้านสีล้ง สองคลอง บางปะกง
83 โรงเรียนสกัด 80 สองคลอง บางปะกง
84 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สองคลอง บางปะกง
85 โรงเรียนวัดสองคลอง สองคลอง บางปะกง
86 โรงเรียนคลองขวาง หนองจอก บางปะกง
87 โรงเรียนวัดสุขาราม(วัดสามแยก) หนองจอก บางปะกง
88 โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม หอมศีล บางปะกง
89 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม หอมศีล บางปะกง
90 โรงเรียนสกัด 40 หอมศีล บางปะกง
91 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร) หอมศีล บางปะกง 0-3884-2581
92 โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน บางปะกง
93 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส คลองขุด บ้านโพธิ์
94 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม คลองขุด บ้านโพธิ์ 0-3852-1525
95 โรงเรียนวัดลาดบัว คลองขุด บ้านโพธิ์
96 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
97 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
98 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ(ศิริประชาบำรุง) คลองประเวศ บ้านโพธิ์
99 โรงเรียนวัดดอนทราย ดอนทราย บ้านโพธิ์
100 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ ท่าพลับ บ้านโพธิ์
101 โรงเรียนวัดผาณิตาราม บางกรูด บ้านโพธิ์
102 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
103 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์
104 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร ลาดขวาง บ้านโพธิ์ 038-577097
105 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ลาดขวาง บ้านโพธิ์
106 โรงเรียนจันทร์ประชาสฤษฎิ์ สนามจันทร์ บ้านโพธิ์
107 โรงเรียนวัดกระทุ่ม สนามจันทร์ บ้านโพธิ์
108 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์
109 โรงเรียนวัดสามกอ สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์
110 โรงเรียนหนองหน้าบ้าน สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์
111 โรงเรียนวัดอินทาราม หนองตีนนก บ้านโพธิ์
112 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ หนองบัว บ้านโพธิ์
113 โรงเรียนวัดคลองสวน เกาะไร่ บ้านโพธิ์
114 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย เกาะไร่ บ้านโพธิ์
115 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ เกาะไร่ บ้านโพธิ์
116 โรงเรียนประสาทวิทยา เทพราช บ้านโพธิ์
117 โรงเรียนวัดเทพราช เทพราช บ้านโพธิ์ 038595454
118 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง เทพราช บ้านโพธิ์
119 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ แสนภูดาษ บ้านโพธิ์
120 โรงเรียนวัดศรีมงคล แหลมประดู่ บ้านโพธิ์
121 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม แหลมประดู่ บ้านโพธิ์
122 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี แหลมประดู่ บ้านโพธิ์
123 โรงเรียนดาราสมุทร เมืองฉะเชิงเทรา
124 โรงเรียนวัดจุกเฌอ คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา
125 โรงเรียนวัดชนะสงสาร คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา
126 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา
127 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา
128 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา
129 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา
130 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา
131 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์ คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา
132 โรงเรียนวัดไชยธารา คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา 038-080011
133 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา
134 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา
135 โรงเรียนตลาดเปร็ง(น้อยใจบุญอุทิศ) คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา 0942624159
136 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา
137 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา
138 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา 08-1577-0139
139 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา
140 โรงเรียนบ้านเกาะดอน คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา 0818636462
141 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา
142 โรงเรียนวัดนิโครธาราม ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา
143 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา
144 โรงเรียนวัดนาคู บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา
145 โรงเรียนวัดบ้านนา(ประชาชนรังสฤษฎิ์) บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา
146 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา
147 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา
148 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา
149 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา 0-3898-1415
150 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา
151 โรงเรียนสันติภาพ บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา
152 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา
153 โรงเรียนวัดบางพระ บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา
154 โรงเรียนวัดโพธาราม บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา
155 โรงเรียนวัดบางปรง บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา
156 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา
157 โรงเรียนวัดเกาะ บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา
158 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา
159 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา 038-565864
160 โรงเรียนวัดบางปลานัก บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา
161 โรงเรียนบ้านบางแก้ว บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา
162 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา
163 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา
164 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา
165 โรงเรียนวัดทด บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา
166 โรงเรียนบ้านบางไผ่ บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา
167 โรงเรียนวัดสายชล ณ รังษี บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา
168 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา
169 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา
170 โรงเรียนวัดหนามแดง หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา
171 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
172 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
173 โรงเรียนสุเมธานุศาสน์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
174 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
175 โรงเรียนพุทธโสธร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
176 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
177 โรงเรียนศรีวรการ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
178 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
179 โรงเรียนดัดดรุณี หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
180 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร “สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์” หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
181 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา